BEMUTATKOZÁS


A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. (RFF Zrt.) a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (RFH Zrt.) cégcsoportjának központi pénzügyi vállalkozásaként jött létre 1 Mrd Ft jegyzett tőkével 2001 novemberében. A Társaság jelenlegi alaptőkéje 1.510 Mrd Ft, mérlegfőösszege meghaladja a 8 Mrd Ft-t.

A tulajdonosi jogokat 100%-ban az Alapító RFH Zrt. gyakorolja,
az RFH Csoport kezelését pedig a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) végzi. Az RFH Csoport 2016. évi átszervezése kapcsán az MFB Zrt. az RFF Zrt-t tartós továbbműködésre jelölte ki. Ennek a koncepciónak keretében került sor két pénzügyi vállalkozás (RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt., Alföld-Faktoring Zrt.) beolvasztására, az RFH Cégcsoport követeléseinek és az MFB Zrt. korábban kihelyezett kis összegű hitelügyletei egy részének (1300 db szerződés) kezelésre történő átvételére.

A Társaság feladatai az új stratégia szerint az alábbiak lettek:

- a rendelkezésre álló likvid források kihelyezése társas vállalkozások, valamint önkormányzatok, önkormányzati társulások számára;

- az alaptevékenység során korábban kihelyezett, valamint az átvett hitelek kezelése;

- a Kormány által támogatott hitelkonstrukciókban kiemelt közvetítőként történő közreműködés.

TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Az RFF Zrt. által végzett tevékenység a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) hatálya alá tartozik.

A Társaság a PSZÁF I-726/2002 számú határozata alapján az alábbi tevékenységek végzésére rendelkezik engedéllyel:

- hitel és pénzkölcsön nyújtása,

- pénzügyi lízing finanszírozás,

- kezesség vállalása,

- pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

- követelésvásárlási tevékenység, faktoring tevékenység üzletági korlátozással.
FINANSZÍROZÁS

Állami tulajdonú társaságként a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. feladata rugalmas, de piacszerű és prudens működési keretek között az Európai Uniós pályázatok, munkahelyteremtő fejlesztések, kiemelt állami gazdasági célok megvalósítása érdekében folytatott hitelezési tevékenység.

Pénzügyi termékeink, az egyedileg támogatott konstrukciók kivételével, kiszolgálják a potenciális hiteligénylők közel összes piaci igényét.
A támogatás megelőlegező, fejlesztési és önerő pótló, rövid és tartós forgóeszköz kölcsönök lényegében mindenfajta hitelezési szükséglet biztosítására megoldást kínálnak.
A rugalmas és gyors ügyintézés mellett továbbra is elvárást jelent, hogy a kereskedelmi bankok által nem preferált ágazatok, ügyfél szegmensek és ügyfélkategóriák részére is nyújtunk hiteleket.

A Társaság a tevékenységet országos szinten, minden ágazati kötöttség nélkül végzi. A célszervezetek közül kiemelkedik a KKV szektor, az Önkormányzatok és önkormányzati társaságok, de civil szervezetek is találhatók partnereink között.

MUNKATÁRSAK

2019 © Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Minden jog fenntartva. || ÜVEGZSEB