Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az RFF Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság vagy adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az ebben a letölthető tájékoztatóban szereplőket. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: RFF Zrt.

Székhelye és postai címe: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

Telefonszám: +36 1 791-9003

Honlap: http://rffzrt.hu

E-mail: info@rffzrt.hu

Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01 10 044694

Adószáma: 12753695-2-41

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@rffzrt.hu